Index Slayer Månadsspar December 2021 – #6

2 000 SEK investerades i Index Slayer Portföljen under december enligt följande:

 1. Index + Fastigheter 0%
 2. Småbolagsfonder 0%
 3. Teknikfonder 0%
 4. Investmentbolag 0%
 5. Crypto 100%
  • Köpt Cardano för 2k.

Kommentar till investeringarna:

Avvek från investeringsstrategin denna månad också och passade på att fylla på med Cardano då den fortsatt bjuder på betydligt lägre pris än tidigare (just nu med ett gav på 13,07 på certifikatet på Avanza).

Bild på portfölj-performance sen start (6 månader) jämfört med OMX:

Totalt ca 13% plus vilket motsvarar de ca 25% avkastning per år som portföljen siktar på (utöver att slå index). Fonderna som grupp har gått bäst jämfört med aktierna vilket är ett observandum som leder till frågan om det är värt för mig att investera i enskilda aktier/investmentbolag? En anledning till detta är givetvis att jag är så viktad mot Stockwik som (ännu?) ej hämtat tillbaka tidigare toppnoteringar. De allra bästa enskilda investeringarna är aktien Teqnion tätt följt av cryptovalutan Ethereum. Det ska bli spännande att få se vad 2022 bjuder på, och om portföljen fortsatt lyckas slå index och ge en avkastning på minst 25%!

Bilder på den aktuella portföljen:

Index Slayer Månadsspar November 2021 – #5

2 000 SEK investerades i Index Slayer Portföljen under november enligt följande:

 1. Index + Fastigheter 0%
 2. Småbolagsfonder 0%
 3. Teknikfonder 0%
 4. Investmentbolag 0%
 5. Crypto 100%
  • Köpt Cardano för 2k.

Kommentar till investeringarna:

Avvek från investeringsstrategin denna månad också och passade på att fylla på med Cardano då den inte följt med riktigt i nuvarande crypto-bullrun.

Bilder på den aktuella portföljen:

Index Slayer Månadsspar Oktober 2021 – #4

10 000 SEK investerades i Index Slayer Portföljen under oktober enligt följande:

 1. Index + Fastigheter 0%
 2. Småbolagsfonder 0%
 3. Teknikfonder 0%
 4. Investmentbolag 500% (10 000 SEK)
 5. Crypto 0%

Kommentar till investeringarna:

Avvek från investeringsstrategin denna månad och passade på att fylla på med 5000 K i Zordix och Stockwik vardera då båda har sjunkit rejält. Sedan dess har Zordix studsat upp och en del sålts av och med den summan har Pexip och ADDvise Group B tagits in i portföljen.

Bilder på den aktuella portföljen:

Index Slayer Månadsspar September 2021 – #3

2000 SEK investerades i Index Slayer Portföljen under september enligt följande:

 • Investmentbolag 200% (2000 SEK + 2000 SEK)

Kommentar till investeringarna:

 1. Index + Fastigheter 0%
 2. Småbolagsfonder 0%
 3. Teknikfonder 0%
 4. Investmentbolag 200%
  • Denna månad fyllde jag först på i Stockwik då den inte stigit lika kraftigt som de andra investmentbolagen, och tog in AdderCare in i portföljen samt en liten slant i Zordix. Hela månadsbudgeten användes då STWK är ett investmentbolag som inte stigit lika kraftigt som de andra och som har en fin affärsmodell. Nu har den fortsatt sjunka till så fina nivåer så jag passar på att köpa för nästa månads kassa med!
 5. Crypto 0%

Stockwik

Mer info om Stockwick på deras hemsida, och det finns även en relativt färsk video-presentation (24min) av STWK från ABGSC Investor Day 14 september för den intresserade:

Bilder på den aktuella portföljen:

Index Slayer Månadsspar Augusti 2021 – #2

2000 SEK investerades i Index Slayer Portföljen under augusti enligt följande:

 1. Index + Fastigheter 20% (400 SEK)
 2. Småbolagsfonder 20% (400 SEK)
 3. Teknikfonder 20% (400 SEK)
 4. Investmentbolag 40% (600 SEK + 200 SEK)
 5. Crypto 10% (0 SEK)
  • Inga köp i cryptocertifikat denna månad, utan den summan gick till investmentbolagen.

Kommentar till investeringarna:

 1. Index + Fastigheter 20%
  • Index: samma som förra månaden, fortsätter fylla på i en global- och USA-indexfond.
  • Fastigheter: fortsätter fylla på i K-Fast och SBB.
 2. Småbolagsfonder 20%
  • Fyller på med hälften i AMF småbolag och hälften i Skoglunds småbolagsfond.
 3. Teknikfonder 20%
  • Fyller på i TIN fonderna och Swedbank Robur Ny Teknik A fonden.
 4. Investmentbolag 40%
  • Fyller på med större delen av summan, plus cryptoallokeringen, på VNV global då det är en av få investmentbolag som just nu säljs till rabatt (18% rabatt enligt ibindex). Fyllde på en enstaka Linc också.
 5. Crypto 0%
  • Inget köp i cryptocertfikat denna månad, då crypto återhämtat sig rejält och är under en pågående bull rush. Avvaktar därmed och ser om de inte kan köpas billigare nästa månad.

Bilder på den aktuella portföljen:

Index Slayer Månadsspar Juli 2021 – #1

2000 SEK investerades i Index Slayer Portföljen under juli enligt följande:

 1. Index + Fastigheter 20% (400 SEK)
 2. Småbolagsfonder 20% (400 SEK)
 3. Teknikfonder 20% (400 SEK)
 4. Investmentbolag 30% (600 SEK)
 5. Crypto 10% (200 SEK)

Kommentar till investeringarna:

 1. Index + Fastigheter 20%
  • Index: valde att investera 100 SEK i Avanzas Globalfond då den har mycket låg avgift samt 100 SEK i en USA fond med låg avgift då deras ekonomi och index historiskt gått väldigt bra. Man får givetvis mycket USA i en globalfond också då stor del av världsekonomin utgörs av USA.
  • Fastigheter: tog in två fastighetsbolag i portföljen som presterat väldigt bra senaste året; SBB och K-Fast.
 2. Småbolagsfonder 20%
  • Valde att ta in Plus Småbolag Sverige Index för hälften av månadsbeloppet som komplement till AMF och Skoglunds fond då PLUS har lägre avgift än de båda på 0,43% (marginellt lägre än AMF som har 0,45% i avgift). Den andra halvan av månadssumman delades på de andra två fonderna.
 3. Teknikfonder 20%
  • Tog in Swedbank Robur Ny Teknik för halva innehavet, en fond som historiskt presterat väldigt bra och som tidigare förvaltades av killarna bakom Tin Fonder. Andra halvan investerades i Tin Ny Teknik och Avanza World Tech by TIN. Ingen månadsinvestering i Blackrockfonden pga minsta sparbelopp i den fonden är 500 SEK.
 4. Investmentbolag 30%
  • Hela månadsbeloppet investerades i Stockwik som gått ned rejält från årshögsta på över 200 SEK till nu 132 SEK (vid köptillfället), samt en liten summa på två st aktier i Teqnion.
 5. Crypto 10%
  • Samtliga tre cryptovalutor har gått ned sen inköpsdatumet 2 juli. Jag valde dock att spendera hela månadsinnehavet på Cardano som hade gått ned mest med 24%.

Bilder på den aktuella portföljen:

INDEX SLAYER – Introduktion

INDEX SLAYER – En Introduktion.

‘Time in the market – beats timing the market.’ 

Innehåll: 1 – Index Slayer Portföljen | 2 – (i) Index + Fastigheter 20% | 3 – (ii) Småbolagsfonder 20% | 4 – (iii) Teknikfonder 20% | 5 – (iv) Investmentbolag 30% | 6 – (v) Crypto | 7 – Viktigt Att Tänka På | 8 – Portföljbilder 2 Juli 2021 | 9 – Principer Bakom Portföljen | 10 – Disclaimer

1.

Index Slayer Portföljen ^

screenshot-2021-04-27-at-07.57.11-1

Index slayer är en experimentell värdepappersportfölj (ISK) skapad med målet att primärt (i) slå index och, sekundärt, (ii) ge minst 25% avkastning per år genom att investera i relativt “säkra” och passiva värdepapper (undantaget crypto-delen).

Portföljen startades 2021-07-02, med en investering på totalt 10 000 SEK. Varje månad kommer 2 000 SEK att investeras i fem kategorier enligt ungefär följande procentuella fördelning:

 1. Index + Fastigheter 20%
 2. Småbolagsfonder 20%
 3. Teknikfonder 20%
 4. Investmentbolag 30%
 5. Crypto 10%

Tanken är att det ska vara en långsiktig portfölj som ska fortsätta byggas på under de närmsta 10 åren och även (potentiellt) ännu längre.  

Resonemanget bakom varje kategori och till de specifika köpen följer nedan.  

2. .

(i) Index + Fastigheter 20% ^

Hälften av denna kategori utgörs av indexfonder där valet har varit att hitta de fonder som har lägst avgift. Anledning till att indexfonder är inkluderade i en portfölj som ska slå index är att de dels utgör en hedge mot övriga portföljen som antas vara mer volatil. Och dels att indexfonder i portföljen enkelt tillåter jämförelse i prestation med resten av portföljen över tid. För Index Slayer kontot har jag valt en mix av global (2st), USA, Kina, och Sverige index enligt följande: 

Eftersom månadsinsättningen för detta experimentella kontot inte räcker till att investera i alla fem indexfonder kommer 1-2 av fonderna att väljas ut varje månad för de regelbundna insättningarna.   

Den andra hälften av månadsinvesteringarna kommer sättas in på följande fastighetsfond:

Fonden ovan har presterat väldigt bra senaste åren (116% på 3 år), och resonemanget är att fastigheter kommer fortsatt prestera bra med tanke på befolkningsökning, inflation, och utbud och efterfråga. För den mer aktiva investeraren kan man välja fastighetsbolag direkt istället för att förlita sig på en fond (med relativt hög avgift dessutom).   

Exempel på fastighetsbolag som gett bra avkastning senaste åren, och som kanske kommer inkluderas i Index Slayer portföljen framöver: 

 • Samhällsbyggnadsbo. i Norden B
 • K2A Knaust & Andersson B
 • K-Fast Holding B
 • Fast. Balder B

3.

(ii) Småbolagsfonder 20% ^

Småbolag har över tid slagit index med råge. Det finns många bra småbolagsfonder med duktiga förvaltare som presterat bra de senaste åren. För Index Slayer portföljen har jag valt en av de med lägst avgift (AMF) som dessutom har en mycket duktigt förvaltare (Angelica Hansson). Den andra jag valt kan endast köpas på Avanza och förvaltas av den duktiga förvaltaren  Fredrik Skoglund. Hälften av månadssumman designerad till denna kategori kommer gå till vardera av följande fonder:  

För den aktiva investeraren som vill ha fler småbolagsfonder att välja på, och som dessutom sparar på fondplattformen SAVR (där fondavgifterna kan bli betydligt billigare) finns det flera intressant alternativ som jag ej inkluderat i nuläget:

 • Enter Småbolagsfond A 
 • Odin Small Cap C
 • PLUS Småbolag Sverige Index

För att nämna några få bland det stora utbudet. På Avanza kan man jämföra prestation över tid, gå gärna dit och testa er fram genom. Många av de ovan nämnda fonderna har överpresterat AMF-fonden exempelvis. Dock gäller det också att ha med sig att historisk avkastning inte garanterar liknande framtida avkastning, och den högre avgiften hos de andra fonderna bör också beaktas. 

4.

(iii) Teknikfonder 20% ^

Alla kategorier som ingår i portföljen, utöver indexfonderna då, är kategorier som jag tror kommer ge högre avkastning än index eftersom jag tror de kommer öka sin dominans i samhället de kommande 10 åren och framåt. Detta gäller särkilt tekniksegmentet och det är därmed 20% av portföljen fördelat på följande tre fonder för tillfället: 

5.

(iv) Investmentbolag 30% ^

Investmentbolag har historiskt presterat väldigt bra, och det finns t.o.m. en bok som beskriver fördelarna med investmentbolag under titeln: ‘Bygg en förmögenhet: investera i investmentbolag. Denna kategori utgör störst del av portföljen på grund av att det dels inte blir någon fördröjning av köp vid investmentbolag (undantagen fonden: Spiltan Aktiefond Investmentbolag), dels eftersom det är den kategori med flest bolag. Tanken är att investera i de bolag varje månad som är mest attraktiva, antigen på grund av att de är billigare/ säljs på rabatt eller helt enkelt för att är det är det bolag man tror mest på.    

Dessa bolag kommer eventuellt presenteras som case framöver i mån om tid. 

6.

(v) Crypto 10 % ^

Crypto är den kategori med högst risk och därmed minst procentuell del av portföljen på endast 10%. För att förenkla med skatteregler kommer investeringar göras i certifikat på ISK-kontot. De tre cryptovalutor som jag valt att fokusera på (och som finns som certifikat på Avanza) är: 

Denna kategori har högt courtage och kommer inte alltid fyllas på varje månad.

7.

Viktigt Att Tänka På: ^

 1. Disclaimer & risk. Se disclaimer längst ned: ej köprekommendation, gör egen analys.
 2. Relativ risk i portföljen. Desto högre kategori, desto högre risk, där kategori 5 “Crypto” har absolut högst risk men utgör också minst procentuellt av portföljen.
 3. Fondavgift & SAVR. Desto högre kategori, desto högre avgifter och risk har fondbolagen. Fondplattformen SAVR ger dig signifikant rabatt på de flesta fonders förvaltningsavgift som nämns (ej Avanzas egna då). Jag har själv mitt huvudsakliga fondspar på SAVR, men för detta experiment är allt samlat på Avanza för att underlätta portfölj överblick och redovisning av portföljens prestation på denna sida.
 4. Menat som inspiration. Portföljen är menad som inspiration och ungefärlig fingervisning, det finns inga absolut korrekta svar när det gäller investeringar.
 5. Investmentbolag & ibindex. Portföljen är bygg för månadsinvesteringar, tanken är att de flesta kategorier är statiska utom kategori 3 “Investmentbolag” där den lite mer aktiva investeraren kan fördela i de investmentbolag man vill. En hjälp på vägen är ibindex där man kan se vilka innehav de större investmentbolagen har och om de säljs till rabatt / premie vid en given tidpunkt.
 6. Crypto, risk och avgift. Crypto är förenat med mycket hög risk och har därmed minst procentuell del av portföljen. Det tillkommer dessutom en engångskostnad vid köp som är minst 19 SEK. För den som regelbundet sparar mindre summor kan det vara bättre att avstå från köp i cryptocertifikat månadsvis och istället fokusera på kategori 1-4.

8.

Bilder På Portföljen Från Start (2021-07-02): ^

screenshot-2021-07-02-at-19.56.56

screenshot-2021-07-02-at-19.57.47

Screenshot 2021-07-02 at 19.58.10

9.

Principerna Bakom Portföljen: ^

Portföljen är en långsiktig investering som försöker utnyttja effekten av ränta-på-ränta som kan ske när man sparar över tid. Devisen: ‘Time in the market beats timing the market‘ är grunden till investeringarna över tid. Det kommer inte ske någon teknisk analys eller försök till att tajma utöver att den procentuella investeringen i varje kategori kanske kommer fördelas mer på något av bolagen/fonderna med bra fundament som gått ned avsevärt i pris (dvs säljs till rabatt i relation till tidigare pris). 

10.

Disclaimer: ^

Denna sida är ej menad som köp- eller säljrekommendation, utan endast som inspiration. Jag äger aktier / värdepapper i alla de bolag / värdepapper som nämns här. Gör din egen analys. Köp med aktier är förenat med risk. Historisk avkastning garanterar inte framtida avkastning. Aktiehandel medför alltid en risk och du kan förlora hela ditt innehav.