Index Slayer Månadsspar Juli 2021 – #1

2000 SEK investerades i Index Slayer Portföljen under juli enligt följande:

 1. Index + Fastigheter 20% (400 SEK)
 2. Småbolagsfonder 20% (400 SEK)
 3. Teknikfonder 20% (400 SEK)
 4. Investmentbolag 30% (600 SEK)
 5. Crypto 10% (200 SEK)

Kommentar till investeringarna:

 1. Index + Fastigheter 20%
  • Index: valde att investera 100 SEK i Avanzas Globalfond då den har mycket låg avgift samt 100 SEK i en USA fond med låg avgift då deras ekonomi och index historiskt gått väldigt bra. Man får givetvis mycket USA i en globalfond också då stor del av världsekonomin utgörs av USA.
  • Fastigheter: tog in två fastighetsbolag i portföljen som presterat väldigt bra senaste året; SBB och K-Fast.
 2. Småbolagsfonder 20%
  • Valde att ta in Plus Småbolag Sverige Index för hälften av månadsbeloppet som komplement till AMF och Skoglunds fond då PLUS har lägre avgift än de båda på 0,43% (marginellt lägre än AMF som har 0,45% i avgift). Den andra halvan av månadssumman delades på de andra två fonderna.
 3. Teknikfonder 20%
  • Tog in Swedbank Robur Ny Teknik för halva innehavet, en fond som historiskt presterat väldigt bra och som tidigare förvaltades av killarna bakom Tin Fonder. Andra halvan investerades i Tin Ny Teknik och Avanza World Tech by TIN. Ingen månadsinvestering i Blackrockfonden pga minsta sparbelopp i den fonden är 500 SEK.
 4. Investmentbolag 30%
  • Hela månadsbeloppet investerades i Stockwik som gått ned rejält från årshögsta på över 200 SEK till nu 132 SEK (vid köptillfället), samt en liten summa på två st aktier i Teqnion.
 5. Crypto 10%
  • Samtliga tre cryptovalutor har gått ned sen inköpsdatumet 2 juli. Jag valde dock att spendera hela månadsinnehavet på Cardano som hade gått ned mest med 24%.

Bilder på den aktuella portföljen:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s