Index Slayer Månadsspar September 2021 – #3

2000 SEK investerades i Index Slayer Portföljen under september enligt följande:

  • Investmentbolag 200% (2000 SEK + 2000 SEK)

Kommentar till investeringarna:

  1. Index + Fastigheter 0%
  2. Småbolagsfonder 0%
  3. Teknikfonder 0%
  4. Investmentbolag 200%
    • Denna månad fyllde jag först på i Stockwik då den inte stigit lika kraftigt som de andra investmentbolagen, och tog in AdderCare in i portföljen samt en liten slant i Zordix. Hela månadsbudgeten användes då STWK är ett investmentbolag som inte stigit lika kraftigt som de andra och som har en fin affärsmodell. Nu har den fortsatt sjunka till så fina nivåer så jag passar på att köpa för nästa månads kassa med!
  5. Crypto 0%

Stockwik

Mer info om Stockwick på deras hemsida, och det finns även en relativt färsk video-presentation (24min) av STWK från ABGSC Investor Day 14 september för den intresserade:

Bilder på den aktuella portföljen:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s