Index Slayer Månadsspar December 2021 – #6

2 000 SEK investerades i Index Slayer Portföljen under december enligt följande:

  1. Index + Fastigheter 0%
  2. Småbolagsfonder 0%
  3. Teknikfonder 0%
  4. Investmentbolag 0%
  5. Crypto 100%
    • Köpt Cardano för 2k.

Kommentar till investeringarna:

Avvek från investeringsstrategin denna månad också och passade på att fylla på med Cardano då den fortsatt bjuder på betydligt lägre pris än tidigare (just nu med ett gav på 13,07 på certifikatet på Avanza).

Bild på portfölj-performance sen start (6 månader) jämfört med OMX:

Totalt ca 13% plus vilket motsvarar de ca 25% avkastning per år som portföljen siktar på (utöver att slå index). Fonderna som grupp har gått bäst jämfört med aktierna vilket är ett observandum som leder till frågan om det är värt för mig att investera i enskilda aktier/investmentbolag? En anledning till detta är givetvis att jag är så viktad mot Stockwik som (ännu?) ej hämtat tillbaka tidigare toppnoteringar. De allra bästa enskilda investeringarna är aktien Teqnion tätt följt av cryptovalutan Ethereum. Det ska bli spännande att få se vad 2022 bjuder på, och om portföljen fortsatt lyckas slå index och ge en avkastning på minst 25%!

Bilder på den aktuella portföljen:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s