A till Ö

Finansordbok A-Ö 

‘Time in the market beats timing the market.’

Index: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A.

A ^

ATH All Time High.

B.

B ^

C.

C ^

D.

D ^

DCADollar Cost Averaging: genom regelbundna köp av ett värdepapper över tid, som exempelvis månadssparande, så får man ett genomsnittligt snittpris/GAV på värdepappret över den tidsperioden. (Läs mer om DCA på Investopedia, alternativt på följande 2min youtube klipp.)    

E.

E ^

F.

F ^

FIREFinancial Independence Retire Early: en rörelse som förespråkar att man försöker spara 50-80% av sin inkomst i indexfonder med målet att inom 10-15 år kunna bli ekonomiskt oberoende genom att nå en specific summa (25x av den årsinkomst man vill/kan leva på) och därefter endast ta ut 4% av den summan årligen. (Kolla hur mycket pengar du behöver för att bli ekonomiskt oberoende på Rika Tillsammans FIRE-kalkylator.)

G.

G ^

GAVGenomsnittligt anskaffningsvärde.

H.

H ^

I.

I ^

ISKInvesteringssparkonto: en (för närvarande) fördelaktig värdepappers-konto-sparform som förenklar sparande genom att basera skatten på en schablonskatt som delvis påverkas av statslåneräntan men är minst på 1,25% som beskattas på 30% av ditt innehav i kontot. (Läs mer om ISK på Avanza.)  

J.

J ^

K.

K ^

L.

L ^

M.

M ^

N.

N ^

O.

O ^

P.

P ^

Q.

Q ^

R.

R ^

Rabatt / premie — uttrycket används ofta i relation till investmentbolag och man kan på sidan ibindex se om ett specifikt investmentbolag säljs till rabatt respektive premie i relation till sina innehav, på sidan fbindex kan man se liknande data för utvalda fastighetsbolag. 

Ränta-på-ränta effekten — [eng. compound interest] en kraftfull effekt som ger exponentiell värdeökning över tid som oftast överträffar det den enskilde spararen förväntar sig då människor som grupp generellt har svårt att mentalt föreställa sig exponentiella ökningar. (Testa själv värdeökningen av olika startsummor + sparsummor över tid på Rika Tillsammans ränta-på-ränta-kalkylator, som fingervisning gällande rimlig avkastning så har indexfonder avkastat mellan 8-12% per år över tid). 

S.

S ^

T.

T ^

U.

U ^

V.

V ^

W.

W ^

X.

X ^

Y.

Y ^

Z.

Z ^

Å.

Å ^

Ä.

Ä ^

Ö.

Ö ^