Om

Index slayer är en experimentell värdepappersportfölj skapad med målet att primärt (i) slå index och, sekundärt, (ii) ge minst 25% avkastning per år genom att investera i relativt “säkra” och passiva värdepapper (undantaget crypto-delen).

Portföljen startades 2021-07-02, med en investering på totalt 10 000 SEK. Varje månad kommer 2 000 SEK att investeras i de fem kategorier enligt ungefär följande procentuella fördelning:

  1. Index + Fastigheter 20%
  2. Småbolagsfonder 20%
  3. Teknikfonder 20%
  4. Investmentbolag 30%
  5. Crypto 10%

Bild(er) på portföljen nedan och länk till innehaven finns på portföljsidan.

Bilder tagna 2021-07-02.

Disclaimer:

Denna sida är ej menad som köp- eller säljrekommendation, utan endast som inspiration. Jag äger aktier i alla de bolag / värdepapper som nämns här. Gör din egen analys. Köp med aktier är förenat med risk. Historisk avkastning garanterar inte framtida avkastning. Aktiehandel medför alltid en risk och du kan förlora hela ditt innehav.