Portföljen

Index Slayer Portföljen

 1. 20% Index + Fastigheter
 2. 20% Småbolagsfonder:
 3. 20% Teknikfonder:
 4. 30% Investmentbolag:
 5. 10% Crypto:

Viktigt att tänka på:

 1. Disclaimer & risk. Se disclaimer nedan: ej köprekommendation, gör egen analys.
 2. Relativ risk i portföljen. Desto högre kategori, desto högre risk, där kategori 5 “Crypto” har absolut högst risk men utgör också minst procentuellt av portföljen.
 3. Fondavgift & SAVR. Desto högre kategori, desto högre avgifter och risk har fondbolagen. Fondplattformen SAVR ger dig signifikant rabatt på de flesta fonders förvaltningsavgift som nämns (ej Avanzas egna då). Jag har själv mitt huvudsakliga fondspar på SAVR, men för detta experiment är allt samlat på Avanza för att underlätta portfölj överblick och redovisning av portföljens prestation på denna sida.
 4. Menat som inspiration. Portföljen är menad som inspiration och ungefärlig fingervisning, det finns inga absolut korrekta svar när det gäller investeringar.
 5. Investmentbolag & ibindex. Portföljen är bygg för månadsinvesteringar, tanken är att de flesta kategorier är statiska utom kategori 3 “Investmentbolag” där den lite mer aktiva investeraren kan fördela i de investmentbolag man vill. En hjälp på vägen är ibindex där man kan se vilka innehav de större investmentbolagen har och om de säljs till rabatt / premie vid en given tidpunkt.
 6. Crypto, risk och avgift. Crypto är förenat med mycket hög risk och har därmed minst procentuell del av portföljen. Det tillkommer dessutom en engångskostnad vid köp som är minst 19 SEK. För den som regelbundet sparar mindre summor kan det vara bättre att avstå från köp i cryptocertifikat månadsvis och istället fokusera på kategori 1-4.

Disclaimer:

Denna sida är ej menad som köp- eller säljrekommendation, utan endast som inspiration. Jag äger aktier / värdepapper i alla de bolag / värdepapper som nämns här. Gör din egen analys. Köp med aktier är förenat med risk. Historisk avkastning garanterar inte framtida avkastning. Aktiehandel medför alltid en risk och du kan förlora hela ditt innehav.